Kdy byla prvni operace?

od Tomas Sedlak

Kdy byla prvni operace?

Předchůdci dnešní moderní chirurgie

To vám možná nebude příliš známo, ale první operace jako takové se datují až do doby kamenné! Jojo, představte si to. Jak lidé tehdy mohli již pochopit složitost lidského těla a provádět jeho operace, je otázkou, která i mě, jako otce malého Viktora, naprosto fascinuje. Samozřejmě tehdy nebyly k dispozici laserové nože a moderní operační sály, pouze primitivní nástroje jako byly kamenné čepele a široké znalosti léčivých rostlin. Přesto tito první "chirurgové" byli schopni provádět relativně složité operace jako je trepanace, což je vrtání otvoru do lebky za účelem léčení určitých nemocí nebo úlevy od bolestí. To je fakt, na kterém si stojí za to zapřemýšlet při příští návštěvě u svého lékaře.

Vývoj chirurgie ve starověku

Postupně se zvyšovaly zkušenosti a dovednosti našich předků, a z doby kamenné se dostáváme do starověkých civilizací jako byla starověká Indie a Egypt, kde je zaznamenáno provádění složitějších operací. Místo kamenných čepelí se začaly používat pokročilejší nástroje jako bronzové skalpely. Do této doby také spadá vynález šití ran. Starí Egypťané samozřejmě neznali naší moderní chirurgickou nit, místo toho používali rostlinné vlákna či vlákna zvířecí kůže. Fascinuje mě, jak si dokázali poradit se situacemi, které by pro nás dnes byly téměř nesnesitelné. Třeba takové odstraňování zubů bez anestezie. To by byla opravdu skalpelová jízda.

Antická Římská a Řecká medicína

Řekové a Římané, ti nám zase odkázali základy anatomie, které dodnes tvoří základ pro pochopení fungování lidského těla. Hippokratés, zvaný otec medicíny, byl první, kdo začal vnímat medicínu jako samostatný obor vědy a ne jen součást religiózních rituálů. Jeho Hippokratovská přísaha je základem pro etický kodex lékařů dodnes. A pokud znáte pověst o tom, že Římané měli zvláštní nástroj na vyndavání mozků z nosních kanálů při balzamování mrtvol - je to pravda! Dokonce jsem narazil na příběh, kdy se tento nástroj používal pro léčbu duševních nemocí - první předchůdce moderní lobotomie - ale to už je příběh na jiný článek.

Vývoj chirurgie ve středověku

Ve středověku na prvním místě nebyla medicína, o to více mě překvapilo, když jsem se dozvěděl, že i v tomto období se chirurgie dále vyvíjela. Muslimský svět v tomto období udělal skok vpřed v medicínské vědě, chirurgové jako byl Al-Zahrawi vyvinuli celou řadu inovativních instrumentů a technik, které se staly základem pro moderní chirurgii. Naše vlast v tomto období samozřejmě nezůstávala pozadu. Svatý Jan z Boha, zakladatel řádu Bonifraterníků, se proslavil tím, že ve svých nemocnicích zavedl revoluční změny v péči o nemocné.

Zrození moderní chirurgie

Mým největším hrdinou v oblasti medicíny je Ignaz Semmelweis, který konečně prokázal souvislost mezi šířením infekce a nedostatečnou hygienou v nemocnicích. Díky jeho objevu dnes na operaci nezemřeme kvůli infekci. Kdyby takový člověk žil v době Hippokratově! K chirurgii, kterou známe dnes, nás dovedla další významná postava medicíny, Jozef Dietl, který jako první začal používat narkózu při operacích. Bez těchto objevů by dnešní chirurgie neexistovala.

Chirurgie dnes a do budoucna

Dnes, ve 21. století, jsou operace běžnou součástí našeho života. Díky rozvoji technologií jako jsou robotické asistované operace, virtuální realita či genové terapie jsme schopni léčit choroby, které by ještě před pár lety byly smrtelné. Co nás čeká do budoucna, to s jistotou nikdo neví, ale věda stále pokračuje vpřed. Třeba jednou dojde tak daleko, že operace budou zcela nahrazeny nějakým biotechnologickým zázrakem, a já si s Viktorovi budu moci v klidu zahrát fotbal, aniž bych si musel dělat starosti o nějaké výrony či zlomeniny.

Tomas Sedlak

Tomas Sedlak

Autor

Jsem chirurg s více než dvacetiletou praxí. Specializuji se na abdominální chirurgii v brněnské nemocnici. V chirurgii mě fascinuje preciznost a výzva, kterou představuje složitý výkon. Svůj volný čas rád věnuji psaní odborných článků o chirurgii. Rád se také potápím a sbírám starožitnosti.

Napsat komentář