Podmínky užívání

od Hynek Štolba

Úvodní ustanovení

Vítejte na internetové stránce Dvorakova Chirurgická Klinika, která je poskytována podnikatelem Hynek Štolba, se sídlem Hotel Grandezza, Zelný trh 314/2, 602 00 Brno-střed, Česká republika (dále jen 'poskytovatel'). Poskytovatelem provozované webové stránky chirurgiedvorak.cz (dále jen 'web') jsou přístupné všem uživatelům internetu (dále jen 'uživatel'). Užití webu je možné pouze v souladu s těmito podmínkami užívání (dále jen 'podmínky'). Uživatelem webu se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která web navštíví. Používáním webu vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami.

Ochrana autorských práv

Veškerý obsah webu, včetně textů, grafiky, fotografií, designu, databází, kódů a dalších prvků, je chráněn autorským zákonem a příslušnými mezinárodními dohodami. Jakékoliv neoprávněné použití tohoto obsahu je přísně zakázáno a může být postihováno podle platných právních předpisů České republiky i mezinárodního práva. Uživatel se zavazuje respektovat autorská práva poskytovatele i třetích stran a nijak obsah webu nekopírovat, nešířit, nepřeprodávat nebo jakkoliv jinak zneužívat.

Práva a povinnosti uživatele

Uživatel je oprávněn web používat výhradně pro osobní, nekomerční účely, a to tak, aby nedocházelo k narušení práv poskytovatele nebo třetích stran. Veškeré informace získané z webu musí být použity s respektem k právním předpisům týkajícím se ochrany osobních údajů, duševního vlastnictví a dalších souvisejících oblastí. Uživatel nesmí pomocí webu šířit nepravdivé, zavádějící, urážlivé, vulgární či jinak nevhodné nebo nezákonné obsahy ani podněcovat k těmto aktivitám jiné uživatele nebo třetí strany.

Osobní údaje a ochrana soukromí

Ochrana osobních údajů uživatelů je pro poskytovatele prioritou. Veškeré osobní údaje získané provozem webu jsou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Poskytovatel se zavazuje k maximální míře chránit osobní údaje uživatelů a zabránit jejich zneužití. Detailní informace o ochraně osobních údajů a používání cookies naleznete v samostatné sekci 'Ochrana osobních údajů' na našem webu.

Změny podmínek užívání

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo aktualizovat tyto podmínky užívání bez předchozího upozornění. Změny vstupují v platnost okamžikem jejich zveřejnění na webu. Doporučujeme uživatelům, aby si tyto podmínky pravidelně prohlíželi, aby byli informováni o aktuálním stavu. Pokračování v používání webu po provedení změn těchto podmínek znamená souhlas uživatele s aktualizovanými podmínkami.

Kontaktní informace

Pro jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se podmínek užívání, prosím kontaktujte poskytovatele na emailovou adresu [email protected], nebo prostřednictvím poštovní adresy: Hynek Štolba, Hotel Grandezza, Zelný trh 314/2, 602 00 Brno-střed, Česká republika.

Hynek Štolba

Hynek Štolba

Autor

Jsem významný český chirurg se specializací na thoraxní chirurgii. Pracuji v nemocnici u sv. Anny v Brně a jsem úspěšný ve svém oboru. Mým největším koníčkem je psaní o chirurgii, což mi pomáhá se učit a zůstat aktuální. Mám rád velkou škálu dalších aktivit, které mi poskytují rovnováhu mimo chirurgickou místnost. Moje práce je mou vášní a jsem vděčný za příležitosti, které mi byly nabídnuty.

Napsat komentář