Zásady ochrany osobních údajů

od Hynek Štolba

Úvod

V Dvorakově Chirurgické Klinice si vážíme důvěry našich klientů a závazku chránit jejich osobní údaje. Tato zásady ochrany osobních údajů popisují, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme, jak jsou chráněny, a jaké jsou práva našich klientů v souvislosti s jejich osobními údaji. Naše postupy jsou v souladu s platnými předpisy České republiky a obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Při návštěvě naší webové stránky a využívání našich služeb se mohou klienti setkat s odkazy na jiné weby. Upozorňujeme, že tyto weby mohou mít své vlastní zásady ochrany osobních údajů a Dvorakova Chirurgická Klinika za ně nenese žádnou odpovědnost.

Shromažďování osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme za účelem poskytování a neustálého zlepšování našich chirurgických služeb. Informace se shromažďují přímo od klientů skrze formuláře na našem webu, telefonickou komunikací, nebo osobními konzultacemi. Shromažďované údaje mohou zahrnovat jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo, zdravotní záznamy a další relevantní informace potřebné pro poskytování našich služeb. Zaručujeme, že všechny shromažďované informace jsou přísně chráněny a využívány pouze pro stanovené účely.

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů zahrnuje jejich analýzu, kategorizaci a uchování za účelem poskytování a administrace našich služeb. Osobní údaje jsou zpracovávány našimi zaměstnanci a kontraktory, kteří jsou vázáni dohodou o ochraně osobních údajů a jsou povinni dodržovat striktní postupy ochrany dat. Používáme nejmodernější technologie a postupy pro zajištění bezpečnosti a ochrany shromažďovaných a zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem, zneužitím nebo zničením.

Práva subjektů údajů

Klienti mají právo vyžádat přístup k jejich osobním údajům, požádat o jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování. Mají také právo vznést námitky proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Pokud klienti chtějí uplatnit některé z těchto práv nebo mají otázky ohledně zpracování jejich osobních údajů, mohou kontaktovat vlastníka webu na adrese [email protected]. Pro řešení stížností a dalších záležitostí týkajících se ochrany osobních údajů mohou klienti také kontaktovat příslušné orgány.

Kontaktní informace

Pro jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, nebo v případě potřeby kontaktovat správce dat, mohou klienti využít následující kontaktní údaje: Vlastník webu: Hynek Štolba Poštovní adresa: Hotel Grandezza, Zelný trh 314/2, 602 00 Brno-střed, Česká republika E-mail vlastníka: [email protected]

Hynek Štolba

Hynek Štolba

Autor

Jsem významný český chirurg se specializací na thoraxní chirurgii. Pracuji v nemocnici u sv. Anny v Brně a jsem úspěšný ve svém oboru. Mým největším koníčkem je psaní o chirurgii, což mi pomáhá se učit a zůstat aktuální. Mám rád velkou škálu dalších aktivit, které mi poskytují rovnováhu mimo chirurgickou místnost. Moje práce je mou vášní a jsem vděčný za příležitosti, které mi byly nabídnuty.

Napsat komentář